Dokumentasjon hakkespetter

Dokumentasjon handler om å synliggjøre

Rammeplan:

Dokumentasjon synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplan.

 

I vår barnehage synliggjør vi hvordan vi arbeider gjennom:

  • bilder og skriftlige beskrivelser av prosesser
  • folder etter avsluttet tema
  • ferdige produkter
  • bildedokumentasjon på vegger med sitat rfa rammeplan
  • gjennom referater i månedsplaner og månedsdokumentasjon
  • vi skriver litt om dagen på weben

Her legges det ut dokumentasjoner fra hakkespett:

 

Dokumentasjon HMS

Griseslakting 2020

 

Månedsdokumentasjon:

Månedsdokumentasjon August 2020

Månedsdokumentasjon September 2020

Månedsdokumentasjon Oktober 2020

Månedsdokumentasjon November 2020

Månedsdokumentasjon Desember 2020

 Månedsdokumentasjon Januar 2020