Hvilestund

Vårt mål er at vi skal styrke barnas gode selvfølelse ved å øke bevisstheten og kunnskapen til personalet og foreldre om barns fysiske og psykiske helse. Fns barnekonvensjon understreker barns rett til hvile i art. 31: Alle barn har rett til hvile, fritid og lek.

Barn i dag vokser opp i et travelt miljø og blir utsatt for mer stress nå enn tdligere, men de har fremdeles behov for hvile i løpet av en dag. Det er viktig at barn lærer seg til å slappe av i kroppen. Vi skal ivareta  barns behov for ro og hvile. Søvn og hvile er avgjørende for at vi skal kunne fungere, lære nye ting og tenke effektivt. Det skjer mye i hjernen til et sovende barn. Det er da de behandler infomasjon og lagrer minner, en prosess som er selve fundamentet for god læring.

For små barn er det helt naturlig og nødvendig og sove to ganger i døgnet for at hjernen skal hente seg inn og utvikle seg optimalt. Det er mulig at mangel på søvn på dagtid øker stressnivået i kropppen til små barn, som igjen påvirker atferden. Barn som sover på dagtid får det overskuddet de trenger til å ta til seg inntrykk og erfaringer i barnehagen.

Hvilestund i barnehagen skaper en vennskapskultur også. Noen barn sover alltid sammen. Hvilestund er å være deltaker i barnehagens kollektive handlinger. Barnet lærer seg det sosiale samspillet med andre, de lærer seg hva som er lov og ikke lov, de lærer seg å finne sin plass i gruppa og det lærer å vente på tur. Og det barn lærer i hvilestunden er en kompetanse de vil ha bruk for i ulike situasjoner senere i livet.

 

Dette gjør vi for å ivareta søvn og hvilestund for barna:

Barn må ikke sove. Hvilestunden innebærer å legge seg ned, slappe av og pakke seg inn i teppe. Varigheten på hvilestunden varierer fra 20 til 40 minutter.

Tussilago:

  • her sover de fleste i vognene sine en til to ganger i løpet av dagen og etter behov
  • de barna som ikke sover har hvilestund på basen hvor de lytter til musikk, fortellinger eller eventyr og bare slapper av

Meiser:

  • har hvilestund i mindre grupper etter lunsj
  • ligger på madrasser og har tepper mens de lytter til rolig musikk, hører på lydbok, eventyr eller fortellinger

Hakkespetter:

  •  har hvilestund etter lunsj hvor de ligger på madrasser og har tepper over seg inne i grillhytta
  •  der lytter de til avslappende musikk, lydbok, eventyr eller fortellinger

 

Våre erfaringer med hvilestunder i barnehagen:

  • lavere konfliktnivå på ettermiddagen
  • mer opplagte barn gjennom dagen og når de kommer hjem
  • mer samspill og større andel lek i grupper
  • barna spør etter hvilestund