Store meiser

Velkommen til stormeis! :)

Stormeis er basen for de barna som er født i 2016 og i år teller de 11 stk.

Vi har basen vår "Midt" i barnehagen. Her kan vi boltre oss i putekrok, leke i kjøkkenkrok, ha bygg og konstruksjonslek og tegning, maling og lesing.

Vi er 3 voksne som  jobber med barna i år. Ronny er ped.leder i 100% stilling. Martine er fagarbeider i 100% stilling. Line kristin er fagarbeider som jobber 10% på storemeis. torsdager i lik uke.

Dette barnehageåret har vi gjennomgående fokus på sosial kompetanse. Det handler om hvordan vi er sammen med andre, hvordan vi samhandler og hvilke relasjoner vi har til hverandre. Det handler om respekt for hverandre, empati og rolletaking, positive holdninger og handlinger, selvkontroll og selvhevdelse. Vi jobber med dette i hverdagen ved å være tett på barna,sette ord på følelser og ikke minst regulere følelser. Ti små vennebøker og boka "kunsten å møte en bjørn" er pedagogiske hjelpemidler i arbeidet med sosial kompetanse.

Språk er viktig, og vi bruker språksprell sammen med barna. Da leker vi oss gjennom temaer som rim og regler, begreper, å lytte og eventyr og fortellinger. Samtidig er også hverdagssamtaler vi har viktig for språkutvikling, vi setter ord på det vi gjør hele tiden. 

Vi er på turer rundt om i nærmiljøet, til trollskogen og ikke minst "fjellet". Etter jul er det "normale"at vi begynner tilvenning nede i skogen, dette skal vi få til dette barnehageåret også, men hva slags løsning vi får til kommer vi tilbake til.

Vi ser fram til et spennende, morsomt og lærerik år sammen med 11 flotte barn!

Vil dere ringe til basen vår er nr. 469 66 807