Overganger innad i barnehagen

I Skonnordtjernet barnehage har vi gode rutiner for tilvenning når barna begynner i barnehagen for første gang, og når barna bytter baser innad i barnehagen. Målet vårt er at barna skal oppleve trygg overgang fra base til base.

Alle overganger er vanskelige. Barna slutter på en base de er trygge på for å begynne på en ny med flere barn og nye voksne. Det er forskjell på barna og hvordan de takler overgangen, noen merker ikke noe mens andre syns det er vanskelig i lang tid framover. Ofte blir barna mer slitne og trenger mer søvn. Noen barn vil kanskje våkne opp igjen på natta. Det er mye nytt å forholde seg til for dem med nye voksne og barn, ny base og nye rutiner. 

Det er viktig at de blir tatt godt imot og at vi voksne anerkjenner barnas følelser om at dette er vanskelig. De skal tas imot fysisk med åpne armer og et fangå sitte på.

For oss i Skonnordtjernet barnehage er det viktig å ha fokus på alle overganger. Også mellom Lille My og Knerten på Tussilago, og småmeis og stormeis på meisebasen og mellom stormeis og hakkespett.

Det året barnet fyller tre år skal det bytte base når et barnehageår tar til - fra tussilago til trollius - fra småbarn til storbarn. Slik sikrer vi en god overgang:

Etter jul:

  • besøke meisebasen og være sammen med barn og voksne der, både inne og ute, og bli emd dem på turer i små grupper
  • bleiebarna tar med seg kurven sin og flytter den inn på badet på meisebasen i begynnelsen av august
  • alle barna tar med seg permene sine og flytter de over til meisebasen i begynnelsen av august

Mer detaljert informasjon om overgangen blir sendt ut sør sommerferien.

Høst:

  • primærkontakt som følger barna den første tiden
  • en voksen er, så langt det lar seg gjøre, med over fra tussilago for å gi barna trygghet
  • barna skjermes den første tiden fram til høstferien for å kunne gi dem en rolig oppstartsfase
  • god kontakt og godt samarbeid med foreldre gjennom sms om hverdagen til barnet
  • oppstartsamtale etter ca 14 dager

Etter jul da barnet går på stormeis, starter vi med besøksdager i Hakkebakkeskogen. Vi deler barnegruppa i små grupper og går på besøk for å bli kjent med området. Dette gjør vi for å skape en god overgang til friluftsbasen når de til høsten starter opp som hakkespetter der.