Dokumentasjoner tussilago

Dokumentasjon handler om å synliggjøre

Rammeplan:

Dokumentasjon synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplan

 

I vår barnehage synliggjør vi hvordan vi arbeider gjennom:

  • bilder og skriftlige beskrivelser av prosesser
  • folder etter avsluttet tema
  • ferdige produkter
  • bildedokumentasjon på vegger med sitatf ra rammeplan
  • gjennom referater i månedsplaner og månedsdokumentasjon
  • vi skriver litt om dagen på weben

Her legges det ut dokumentasjoner fra tussilago:

oktober

Dokumentasjon - september 2020 - KnertenDok1

Dokumentasjon November, Knerten

Dokumentasjon Knerten Februar 2021

Dokumentasjon Lille My, Februar 2021

Dokumentasjon Mars 2021

Dokumentasjon - Kyllinger

april