Dokumentasjon småmeis

Rammeplan:

Dokumentajson synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfyllekravene i barnehageloven og rammeplan.

 

I vår barnehagesynliggjør vi hvordan vi arbeider gjennom:

  • bilder og skriftlige beskrivelser av prosesser
  • folder etter avsluttet tema
  • ferdige produkter
  • bildedokumentasjon på vegger med sitat fra rammeplan
  • gjennom referater i månedsplaner og månedsdokumentasjon
  • vi skriver litt om dagen på weben

Her legges det ut dokumentasjoner fra småmeis:

Friluftsuke høst 2020

September 2020

Hms-uke høst 2020

Verdensrommet

Oktober 2020

November 2020

Desember 2020

Januar 2021

Februar 2021

Vennskap

Mars 2021

April 2021

Kroppen

Mai 2021