Tussilago

Tussilago er avdelingen for de aller minste i Skonnordtjernet barnehage, 1 - 3 år. Tussilago er delt i to baser, Lille My og Knerten.

juni 2020 

September - 202

 

 Lille My

 

Lille My er basen for de helt minste i barnehagen, i år teller de 9 barn. 

Vi har basen vår innenfor Knerten, inne på Tussilago. På Lille My jobber det tre voksne. Linn Egstad som er ped.leder, Nina Kolstad som assistent og Lill Ann J.Aaslund (barne- og ungdomsarbeider). Vikar dere vil treffe inne hos oss heter Sarah. Ellers så samarbeider vi tett med Knerten og vil være sammen med de i utetida vår fra ca.08.15 til 10.45 og litt på slutten av dagen. 

   

På Lille My jobber vi mye med å etablere trygg tilknytning til barna. vi er mye på gulvet sammen med barna, undersøker og undrer oss over omgivelsene. På denne måten vil vi fungere som en trygg base for barnet. 

 

Det er viktig at de minste har et fang å krype opp i. de skal kjenne seg trygge og få mye oppmerksomhet og voksenkontakt. Når barnet begynner i barnehagen vil det være en voksen som har i oppgave å bli godt kjent med dere i begynnelsen (kontaktperson). Dere vil også få utdelt en kontaktbok på bli kjent dagen i juni, som dere kan sette inn bilder av foresatte,søsken, kjæledyr etc. Vi skriver i boka hver dag, noen uker fremover etter at barnet har begynt i barnehagen. 

       

Vi skal legge til rette for at barna skal utvikle sanseapparatet sitt. sansemotorikk handler om samspillet mellom sansene og bevegelsesapparatet. Forskning tilsier at hjernens utvikling beror på hvor sterkt sanseapparatet er utviklet.

På Lille My kan vi leke oss med sklia, puter, kjøkkenkrok, speilhuset, maling og tegning. Barna kjenner på ulike materialer (hardt, mykt, kaldt og varmt). Vi har forskjellige eventyr gjennom året som vi blir kjent med. Det er Bukken Bruse, Gullhår og de tre bjørner og Skinnvotten. ellers så jobber vi med små prosjekter etter barnas interesser.

 

Vi har fokus på Språk og språkstimulering og vi bruker mye konkreter i formidlingen av eventyr og ellers i det daglige. Konkreter er ett virkemiddel vi tar i bruk for å visualisere ord, for å bidra til økt forståelse og gjøre det mer spennende. 

Sang og musikk er en stor del av hverdagen våres, lese i bøker, rim og regler. Sprell levende, danse til musikk og hinderløype. Vi bruker også tegn til tale når vi snakker med barna, forteller eventyr og synger. 

    

Soving i barnehagen: Vi ønsker at barn som skal sove i barnehagen, sover ute i sine egne vogner. vognene står under tak, på egne vognoppstillingsplasser, eller bak barnehagen i skyggen om sommeren. Vi har en voksen som står ute ved vognene som vognvakt. 

 


 

KNERTEN:

Knerten er basen for 1,5-3 år, og har tilholdssted på 2 rom inne på Tussilago og på baksida ved kjøkkenet. Vi teller pr idag 10 barn. Det jobber 5 voksne på Knerten: Eldbjørg Sveum (pedagogisk leder), Linn Evensen (pedagogiske leder) Line Hansen (barne-og ungdomsarbeider),Lill Ann-Jeanette Aaslund (barne-og ungdomsarbeider), Kristin Henriksveen(assistent). Faste vikarer vi bruker på Knerten er Anette Einarsrud og Sarah B. Lyshaug.

   

Tilstedeværende, anerkjennende og aktive voksne - mest mulig nede på gulvet (her-og-nå) sammen med barna- er noe vi legger stor vekt på inne hos oss. Hvert enkelt barn skal bli sett, tas på alvor og hørt - som det unike enkeltindivid det er. Samtidig jobber vi daglig med fellesskapsfølelsen i gruppa og etablering av vennskap.

 

Inne hos oss finner dere små lekemiljø som er tilrettelagt for at barna skal kunne møtes og hvor det er mulig å bygge opp vennskapsrelasjoner. På denne måten skaper vi et "felles vi". Her er det lego/byggelek, bondegård/dyr, dukkekrok/butikklek, putekrok/sklie, biler/traktorer og bøker. Vi tilbyr også forskjellige bordaktiviteter som perler, puzzling, spill, tegning/lekeskriving og ulike formingsaktiviteter Store deler av dagen deler vi i smågrupper. Små grupper skaper trygghet hos barna. Det gir oss større grad av en`til en`-kontakt med dem og vi ser at hvert enkelt barn kommer mer frem. De tør utforske mer, bruker stemmen sin og blir tryggere.

    

Vi har utetid hver morgen fra 08.15. Lengden på utetida er avhengig av hvert enkelt barns behov og forutsetninger. Vi er opptatt av at barna skal erfare å bli glad i å være ute i all slags vær/til alle årstider, og da legger vi vekt på å gi gode opplevelser ute. Med en perle av et nærmiljø - har vi utallige muligheter ift bla turer i skogen i ulendt terreng, gårdsbesøk, ski og aking og bading.

    

Daglige språkgrupper - med aktiviteter som bøker, sanger, rim, regler, spill, Kim`s lek, lytteaktiviteter og munnmotoriske aktiviteter som noen eksempler. Hjertesamlinger er samlinger i lita gruppe - hvor vi jobber med barnets selvfølelse i et fellesskap - med bruk av samtaler, sang, aktiviteter i fellesskap.

  

I løpet av barnehageåret på Knerten blir barna kjent med eventyrene om de 3 bukkene bruse, gullhår og de 3 bjørner og skinnvotten. Vi legger til rette for at barna kan fordype seg i disse eventyrene gjennom prosjekter med ulike aktiviteter jmf årsplan/rammeplan. Ellers tar vi tak i det barna viser interesse for og er opptatt av, og legger til rette for muligheten til å skape små prosjekter rundt dette.

 

    

Vi har også ei grillhytte på uteområdet - hvor vi koser oss med dempet lys god mat rundt bålet.

Når barna begynner på Knerten, får de en tilknytningsperson som har i oppgave å bli kjent med dere i begynnelsen. Dere får også utdelt ei kontaktbok. Denne inneholder bilder av barn og ansatte på Tussilago, vi setter daglig inn bilder og skriver litt om barnets dag og dere kan sette inn bilder av familie, kjæledyr etc. Denne boka følger barnet ei stund utover høsten- alt etter deres behov.

  

Inne hos oss bruker vi aktivt tegn til tale gjennom hele dagen. Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk som kan kan brukes i alle sammenhenger og i alle deler av samfunnslivet.Dette er et ekstra språk, en berikelse i tillegg til det verbale språket og non-verbale språket og en ressurs som alle kan bruke.

 

Når barna sover i barnehagen, ønsker vi at de sover ute i egne vogner. Vognene står under tak/i skyggen - og det er alltid en`voksen som står vognvakt ved de sovende barna. Barna som ikke sover - har hvilestund inne med avslappende musikk eller sanger, da de også skal ha mulighet til ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen.

 

 

 

 

Februar 2020 - Tussilago

Mai 2020

Felles sommerplan 2020