Mat og måltid

Barna i Skonnordtjernet barnehage skal få tilbud om et kosthold som er i tråd med offisielle anbefalinger og som gir det beste utgangspunktet for god helse, utvikling og læring.

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns daglige inntak av mat og drikke. Dette gjelder enten det er medbrakt eller servert. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse. Spisevaner etableres tidlig i livet og har en tendens til å vedvare. Med bra mat er barna bedre rustet!

Barnehagen legger til rette for tre faste, ernæringsfulle måltider hver dag med medbrakt eller servert mat (frokost, lunsj, ettermiddagsmat). Vi setter av god tid til hvert måltid slik at barna får ro og tid til å spise seg mette og mulighet for å oppnå måltidsglede. Hos oss spiser også de voksne sammen med barna. 

Barna har tilgang på vann hele dagen, enten ved at de har egne flasker eller kopper på basen.

Mat og måltider i Skonnordtjernet barnehage

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder__trygg_mat_i_barnehager.37313/binary/Veileder%20-%20Trygg%20mat%20i%20barnehager