Hakkespett

Hakkespetter kalles alle oss som er født i 2015. Vi er en sammensveisa gjeng av 10 jenter og 9 gutter. Vi holder til på utebasen vår i skogen og liker oss aller best ute i frisk luft.

 

Det er fire voksne som jobber på Hakkespett i år, Espen pedagogisk leder i 100% stilling, Line Kristin barne- og ungdomsarbeider i 60% stilling, Evy barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling og Monika pedagogisk leder 100% stilling.

Barnehagehverdagen på friluftsbasen gir en unik mulighet til samhandling, samarbeid og lek i et godt tilrettelagt utemiljø. Vi får masse frisk luft og naturlig fysisk aktivitet. Grillhytta ligger plassert i skogen i nærheten av lysløypa, i vinterhalvåret brukes den aktivt til skiturer, skilek og aking. Vi har en utehverdag fri for leketøy og det gjør oss til gode lekere som er flinke til å forhandle og skape fantasifulle lekemiljøer i skogen.

    

Grillhytta bruker vi til "inneaktiviteter" og pedagogiske opplegg. Vi bruker et skriveforberedende opplegg som heter "skrivedans", filosofiske samtaler og språklek. I tillegg jobber vi med eventyrstunder 2-3 ganger i året inviterer vi de andre barna i barnehagen, foreldre og søsken til teaterforestilling.

Vi lager varmmat en gang i uka, som regel lager vi mat på bålpanna ute, men hvis det er veldig dårlig vær lager vi og spiser maten inne i grillhytta.

Utelivet gir oss mulighet til å følge med på dyre- og fuglelivet. Vi lager fuglemat og lærer oss de mest vanlige artene. Vi har hengt opp fuglekasser og følger med på hekkesesongen.

Som et ledd i arbeidet med overgang til skolen bruker vi svømmehallen til vanntilvenning en dag i uka, med jevne mellomrom besøker vi 1. trinn og fadderklassen for å gjøre oss kjent med skolen og skolens rutiner.

 

 August 2020

September

Oktober

HMS 2020

 Desember

 Januar

Februar 2021

 Mai