Friluftsliv og uteliv

Vårt mål er at vi skal gi barna muligheten til å få positive erfaringer og opplevelser med det å være ute til alle årstider: Gjennom lek og allsidige aktiviteter, gjennom fysiske utfordringer, samt gjennom opplevelser, utforsking og eksperimentering i naturens eventyrlige mangfold

Skonnordtjernet barnehage ligger i naturskjønne omgivelser ved Skonnordtjernets bredder. Alt ligger til rette for at skal kunne utvikle et flott uteliv i barnehagen med de mange turmulighetene vi har. 

Vi skal legge til rette slik at barna får positive erfaringer og opplevelser med å være ute til alle årstider, gjennom å være med i lek og allsidige aktiviteter ute i barnehagen, på turer i skog og mark og i barnehagens nærmiljø. Vi vil at barna skal oppleve at de mestrer fysiske utfordringer med det å være ute. Vi vil at de skal få oppleve naturens eventyrlige mangfold, bir nysgjerrige på planter, dyr og det som skjer med naturen rundt oss. Vi vil at de skal bruke sin fantasi og ta ibruk naturen i sin egen lekeverden. 

Vi mener at naturopplevelser har egenverdi, den trenger ingen begrunnelse. Den er et mål i seg selv,verken prestasjons- eller nytteorientert. På den annen side kan naturopplevelser bidra til lek og kreativ utfoldelse, til erfaring og læring innenfor flere fagområder, til rekreasjon, fysisk og mental helse. Sist, men ikke minst bidrar opplevelser i naturen til å fremme respekt for samspillet i naturen og miljøvern. 

For å få til dette er det viktig at personalet er gode medopplevere og forholder seg oppmerksomme til barnas opplevelser i naturen. Og at vi viser i praksis at vi er interesserte i å ta vare på og lære om naturen rundt oss.

Veldig mange tradisjonelle inneaktiviteter kan gjøres ute, det er bare å bruke kreativiteten.

Lille My og Knerten har daglig utelek i barnehagens uteområde, de har utetid alene på morgenen. De har friluftsuker tre ganger i året. De går på turer i nærmiljøet (grøftekantturer) og besøker gårder i nærmiljøet. Naturen blir brukt som læringsarena , til motoriske aktiviteter og rollelek og maten kan lages på bål.

    

Meis har også daglig utelek i barnehagen, og har utetid alene etter lunsj. Tre ganger i året har de friluftsuker og har jevnlige turer i nærmiljøet. På turene lærer de om livet i vann og om skogens mangfold, og de bruker forskerutstyr. Naturen er en læringsarena, de bruker kroppen aktivt hele tiden, de lærer om bålvett og matlaging på bål, de leker og utforsker. Skoggruppemtoden blir brukt i små grupper hver uke.

   

Hakkespetter er barnehagens friluftsgruppe med egen base nede i skogen, Hakkebakkeskogen. Der brukes naturen som læringsarena, de lærer om skogen som ressurs, lærer om årstider i naturen, de forsker, leker, bruker redskaper som kniv og sag og tar i bruk hele kroppens sanseapparat. Mye av maten lages på bål, og de lærer om bålvettregler og hvordan ta vare på naturen. Sommeren før de begynnner på skolen, har de også overnatting i friluftsbasen.