Overgang til skole

Det siste året i barnehagen preges av forventninger om noe ukjent som skal komme, nemlig skolestart. Barna har plutselig blitt de største i barnehagen. Vi ønsker å gjøre dette siste året litt mer spennende for barna. Vårt mål gjennom årene i barnehagen er at barna skal bli selvstendige og robuste gjennom å styrke dem til å kunne møte nye utfordringer på godt og vondt i hverdagen. Vi skal legge til rette for en god overgang mellom barnehage og skole.

Slik gjør vi det for å forberede barna på skolestart:

 • vi ønsker å holde mer fast på den aldersdelte gruppa slik at barna får en sterkere gruppefølelse
 • tall og bokstaver er mer sentrale. Barna lærer å skrive navnet sitt selv. En-til-en-koordinasjon ved f.eks. brettspill
 • vo forventer mer i forhold tl selvstendighetstrening; barna skal kunne klare å kle på seg selv og smøre brødskiva si selv
 • øver på å ta imot beskjeder i gruppa
 • skrivedans er en aktivitet som er forbeholdt denne gruppa
 • hjelper barn i andre land gjennom FORUT-aksjonen
 • vanntilvenning på Snertingdal skole
 • tur til Rambekkvika Miljøskole, med båttur på Mjøsa
 • lengre turer, som f.eks. til Gjøvik på Vitensenteret. togtur til Teknisk museum, klatre i Fjellhallen

Som avslutning på barnehagetiden får alle barna tilbud om å bli med på overnatting i Hakkebakkeskogen.

Snertingdal skole og Skonnordtjernet barnehage har et godt samarbeid rundt overgang barnehage skole. Barna har i løpet av det siste året i barnehagen flere møtepunkter hvor de er sammen med elever, lærere og faddere.

 • turer sammen med 1. trinn og lærere
 • besøke faddere på skolen
 • besøke 1. trinn for å se hvordan en helt vanslig dag på 1. trinn foregår
 • omvisning på skolen 
 • faddere besøker førskolebarna og har bl.a lesestund
 • 2 førskoledager hvor den ene dagen tilbringes på skolen hvor også foreldre er med. Den andre dagen er det uteskoledag hvor ansatte i barnehagen også er med
 • barnehage og skole har samarbeidsmøter for å gi barna en best mulig skolestart

Foreldre tilbys et ekstra foreldremøte rett etter jul det siste året i barnehagen. I og med at de fleste barna skal på samme skole, ser vi viktigheten av et tettere samarbeid mellom barnehage - skole - foreldre i denne overgangen.

vi har også barn i barnehagen som skal begynne på andre skoler. Her avtaler vi med de enkelte skoler en besøksdag hvor pedagog, barnet og evt noen venner reiser på besøk.