Tilvenning

Vårt mål er å skape en god tilvenningsperiode for barna som begynner i vår barnehage, og gjennom dette å oppnå at barna blir trygge i barnehagehverdagen og danner gode tilknytninger til personalet. Når barna begynner i barnehagen trenger de trygge rammer og tilstedeværende voksne som for dem fungerer som en trygg base. Trygghetssirkelen ligger til grunn når vi tar imot nye barn i vår barnehage. overganger er vanskelige, vi har alle motstridende følelser i forhold til forandring. Overgangen fra hjem til barnehage berører ikke bare barna det gjelder, det berører også foreldre.

Slik sikrer vi en god tilvenning:

  • Tidlig tilvenning fra april
  • Info om barnehagen deles ut til foreldre
  • Besøksdager i august
  • Faste voksne til å ta imot barna og som er fast sammen med barna gjennom hele året
  • Egen kontaktbok for tussilago, som gis ut i juni og fungerer som bli-kjent-bok, en tettere kontakt mellom barnehage og hjem. Nye barn på trollius får et lite hefte med bilder og info om basen.
  • Etter hver tilvenningsfase får foreldre spørreskjema om å evaluere oppstartsperioden slik at vi stadig kan forbedre oss på området
  • Fremmedspråklige barn som begynner i vår barnehage får sin egen kontaktbok med bilder som vil gi en forståelse av barnas barnehagehverdag

Tidlig tilvenning

Vi ønsker å starte tilvenningen i Skonnordtjernet barnehage tidlig, da forskning sier dette er bedre for barna. Vå oppgave som barnehage er at vi i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Tilvenning i barnehagen vil arte seg forskjellig fra barn til barn. Hvor lang tid det enkelte barn trenger for å bli trygge i barnehagen er individuelt. Vi ønsker å invitere alle nye ett- og toåringer med foreldre til å komme i barnehage ca en dag i uka fra april og ut juni. Barna skal komme for å leke og bli kjent med barnehagen og personalet. Dette gir også foreldre en stor mulighet til å bli kjent med barnehagen og personalet.

 

Tilvenning

Når barna begynner i barnehagen trenger de trygge rammer og tilstedeværende voksne som for dem fungerer som en trygg base. Det er en forutsetning at de voksne byr på fysisk nærhet og psykisk tilgjengelighet og er barnas trygge base. Emosjonell trygghet er selve fundamentet i små barns tilvenningsprosess, og denne basisen må være på plass før barnet fullt ut er i stand til å gi seg hen til leken.

I barnehagen vil dere oppleve voksne som sitter på gulvet sammen med barna, eller på bakken ute, eller i sandkassa etc. På denne måten kan barna, når de måtte trenge det, søke tilbake til voksne for å "tanke opp." Barnet kan da krabbe opp i fanget til den voksne, deretter vil barnet ta seg en tur for å utforske omgivelsene. Når det føler seg utrygt vil det søke tilbake til den voksne for trøst og omsorg. Slik fortsetter barna og utvide horisonten sin og blir trygge på de nye omgivelsene (Trygghetssirkelen)

Trygghetssirkel

Det er viktig at foreldrene hjelper barnet med å etabelre kontakt med og knytte seg til en person. På denne måten får barnet et signal fra foreldrene om at denne personen er en god erstatter for dem mens de og foreldrene er atskilt. Når barnet først har etablert relasjoner til sin kontaktperson vil det uten vanskleigheter etablere kontakt med de andre voksne i barnehagen.

Et overgangsopbjekt er noe som hjelper barna å knytte båndene til hjemmet i en overgangsperiode. Dette kan være alt fra smokk til kosefille, bamse etc. Dette er noe barna i en oppstartsperiode tviholder seg til og vil ha med til barnehagen og inn på basen. Etterhvert som barnet føler seg tryggere, vil dette behovet bli borte.

Vårt mål med tilvenning:

  • skape en god tilvenningsperiode for barna som begynner i Skonnordtjernet barnehage, og gjennom dette oppnå at barna blir trygge i barnehagehverdagen og danner gode tilknytninger til personalet
  • vi skal inneha god kompetanse om de yngste barna
  • vi skal være trygge og bevisste voksne som vet hvordan en tilvenningsperiode i barnehagen utarter seg
  • vi skal være trygge og tilstedeværende voksne som er tilgjengelige, slik at barna kan danne seg gode tilknytninger til dem