Skonnordtjernet Barnehage

Skonnordtjernet barnehage ligger i naturskjønne omgivelser ved Skonnordtjernet, sentral i Snertingdal. Barnehagen ble opprinnelig bygget som en avdelingsløs barnehage, men er nå delt inn i baser etter barnas alder. Tussilago er småbarnsavdelingen vår med barn fra 1 - 3 år. Trollius er storbarnsavdeling med barn fra 3 - 6 år.

Skonnordtjernet barnehage åpnet dørene 3. desember 2007. 

Småbarnsavdelingen Tussilago er igjen delt i to grupper: Lille My for ettåringene og Knerten for toåringene.

Storbarnsavdelinegen Trollius har tre grupper: Småmeis er treåringer, Stormeis er fireåringer og Hakkespett er femåringene og skolestarterene våre.

Gjennom hele året er det faste voksne som følger barnegruppene.

Vi har friluftsliv som et av våre fokusområder, og med barnehagens beliggenhet med flott nærmiljø og med ulike turmuligheter, ligger alt til rette for gode friluftsopplevelser.

vårt mål er å gi barna muligheten til å få positive opplevelser med det å være ute til alle årstider. Det være seg gjennom lek og allsidige aktiviteter, gjennom fysiske utfordringer, samt opplevelser, utforskning og eksperimentering i naturens eventylige mangfold. Friluftsliv i barnehagen gir økt trivsel, bedre sosialt miljø, færre konflikter og det styrker den fysiske og psykiske helsen. Fysisk aktivitet er med på å forebygge depresjon.

Det siste året barna går i barnehagen er de Hakkespetter og er friluftsgruppa i Hakkebakkeskogen